Disleksija - vodnik za tutorje

Pripravili:
dr. Eva Raduly-Zorgo in dr. Ian Smythe, dr. Eva Gyarmathy

Priredile in uredile:
mag. Milena Košak Babuder, dr. Marija Kavkler, dr. Lidija Magajna

Prevod:
Barbara Zemljak


vodnik za tutorje

Pomoč in podpora učitelju za delo z učenci z Diskalkulijo

PRIROČNIK z osnovnimi podatki, načinom prepoznavanja in nekaterimi strategijami za pomoč.

Avtorji:
Andrea Ivačič, Nataša Jokan, Petra Podlogar, Ana Simončič, Maja Tašner

Mentorica:
dr. Marija Kavkler, izr. prof.

Somentorica:
dr. Milena Košak Babuder, asist.


Pomoč in podpora učitelju za delo z učenci z Diskalkulijo

Pomoč in podpora učitelju za delo z učenci z Disleksijo

PRIROČNIK
Naloga pri predmetu
Poglobljena diagnostična ocena in obravnava oseb s PPPU
(Pedagoška fakulteta UL, Specialna in rehabilitacijska pedagogika)

 

Avtorji:
Anja Pavlin, Nadja Pezdir, Bine Skodlar, Špela Slabe

Mentorica:
dr. Marija Kavkler, izr. prof.

Somentorica:
dr. Milena Košak Babuder, asist.


Pomoč in podpora učitelju za delo z učenci z Disleksijo

Pomoč in podpora učitelju za delo z učenci z Dispraksijo

PRIROČNIK
Naloga pri predmetu
Poglobljena diagnostična ocena in obravnava oseb s PPPU
(Pedagoška fakulteta UL, Specialna in rehabilitacijska pedagogika)

 

Avtorji:
Sara Juretič, Maja Knez, Barbara Mrvčić, Blaž Povše, Marjeta Trček

Mentorica:
dr. Marija Kavkler, izr. prof.

Somentorica:
dr. Milena Košak Babuder, asist.


Pomoč in podpora učitelju za delo z učenci z Dispraksijo

Informacije

Društvo Hiška, Janeče 1, 2390 Ravne na Koroškem

E-poštadrustvo.hiska@gmail.com

Več o društvu...

Pristopna izjava

Prenesite naslednjo datoteko, jo natisnite ter izpolnjeno vrnite k nam:

pristopna izjava drustvo hiska.doc

Spletni obrazec

Spoštovani,

zavedamo se, da je v današnjih dneh težko dobiti kakršnokoli pomoč. A ker verjamemo v solidarnost in sodelovanje, smo se kljub temu odločili, da vas prosimo za donatorska ali sponzorka sredstva.

prosnja drustva hiska.pdf